Staj

STAJ KABUL FORMUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
MİMARLIK BÖLÜMÜ
STAJ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

Bu Yönerge Balıkesir Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık
Bölümü öğrencileri için hazırlanmış staj esaslarını belirler. (Mimarlık Bölümü Staj
Çalışma Yönergesinin 1. Genel Esaslar kısmında 12.06.2013 tarihli ve 2013/06 nolu
Fakülte kurulu kararı ile değişiklik yapılmıştır.)
1. GENEL ESASLAR

1.1.Mimarlık Bölümünde toplam zorunlu staj süresi 60 işgünüdür.
1.2.Zorunlu staj süresi; 30 işgünü Şantiye stajı ve 30 işgünü Büro stajı olarak iki aşamada
değerlendirilir.
1.3.Staj yapacak öğrenciler, staj formunu yapacakları dönemden hemen önceki yarıyılın final
sınavları tamamlanmadan teslim etmeli ve Bölümün onayını almalıdır.
1.4.Hafta sonları ve resmi tatil günlerinde staj yapılamaz. Ancak cumartesi günleri işyerinde
çalışma yapılıyorsa cumartesi günü de işgünü kabul edilir. Bu durumda işyerinde
cumartesi günü çalışıldığına dair bir belgenin staj sicil fişine eklenmesi gerekmektedir.
1.5.Staj defteri, stajı izleyen ilk yarıyılın ilk ayı içinde Bölüme teslim edilir. Bundan sonra
getirilen staj defterleri kabul edilmez.
1.6.Staj esasları ile belirlenen çalışmalara göre yapılan staj içeriğine göre, Staj Komisyonu
Başkanı gerekli gördüğünde, konusunda uzman bir öğretim elemanını yapılan
çalışmayla ilgili bilgisini almak üzere görevlendirebilir.
1.7.Öğrenciler aşağıda belirtilen zamanlarda staj yapabilirler. 2. sınıf sonunda 1. dönem
(şantiye/büro) stajını (öncelikle şantiye stajı yapılması tavsiye edilir, 3. veya 4. sınıf
sonunda 2. dönem (büro/şantiye) stajını yapabilirler.
1.8.Yaz Okulu da dahil olmak üzere, eğitim-öğretim ve sınavlar sırasında staj yapılamaz.
Stajlar, eğitim öğretim ve sınavların dışında yaz döneminde bölünerek yapılabilir.
Şantiye ve büro stajları bir defada tamamlanamaz. Öğrenciler, bir işyeri veya kurumda
10 iş gününden az olmamak üzere staj yapmalıdırlar. Devam zorunluluğu olmayan
öğrenciler eğitim öğretim döneminde staj yapabilirler.
1.9.Yatay veya dikey geçişle kayıt yaptıran öğrencilerin, belgelendirdikleri takdirde daha
önceki bölümlerinde kabul edilen eski staj sürelerinin en fazla yarısı dikkate alınır.
Yatay veya dikey geçiş ile gelen öğrenciler, en az 15 iş günü şantiye ve 15 iş günü büro
olmak üzere iki dönem toplam 30 iş günü staj yaparlar.
1.10. Şantiye ve/veya Büro stajı eksik kalmışsa, eksik günler bir sonraki staj döneminde veya
ara dönemde (eğitim-öğretim ve sınavlar haricinde) tamamlanabilir.

 

2. FİRMA SEÇİMİ

2.1. Staj için seçilecek firma etkin konumda olmalıdır.
2.2.Şantiye stajında firma, orta ölçekli bir yapıda her yönüyle (çalışan işçi sayısı, makina
parkı ve mimar veya inşaat mühendisleri açısından) üretime uygun şekilde organize
edilmiş olmalıdır.
2.3.Şantiye stajında yapı/yapılar, yapım aşamalarının büyük bir kısmını içerebilmelidir.

2.4.İşyerinde yapılacak Büro stajı ile ilgili kısımlar, stajı yönlendirebilecek konusunda

uzmanlaşmış en az 5 yıl tecrübeli mimar tarafından takip edilmelidir.

3. FİRMA BİLGİLERİ

3.1.Staj başlangıcında, firma/şirketin adresi, mimar/mühendis, teknik ve idari personeli, şirket
akışı ile yapılanma belirtilmelidir.
3.2.Firma/şirketin yaptığı iş türleri belirtilmelidir.
3.3.Firma/şirketin tarihsel gelişimi açıklanmalıdır.

4. STAJ İÇERİKLERİ

4.1. ŞANTİYE STAJI

4.1.1. Öğrencinin üzerinde çalışmakta olduğu yapı kısmına ait üretimin, yapının neresine ait
olduğu plan, kesit, görünüşler üzerinde belirtilmelidir.
4.1.2. Yapılan üretimin yapı için önemi belirtilerek gösterilen yaklaşımın detay ve uygulama
açısından değerlendirilmesi yapılmalıdır.
4.1.3. Yapılan üretimin detayları ve projesi mutlaka eklenmelidir
4.1.4. Üretimin aşamaları fotoğraflarla tespit edilmelidir.
4.1.5. Üretimin iş akışı, programdaki yeri izlenmeli yapı bütünü ile ilişkilendirilmelidir.
4.1.6. Teorik detay ve uygulamalardaki yenilikler açıklanmalı ve belgelenmelidir.
4.1.7. Teorik detay ve uygulamalardaki öneri ve eleştirilere yer verilmelidir.
4.1.8. İş güvenliği konuları açıklanmalıdır.
4.1.9. Proje sorumlusu, şantiye sorumlusu ve formen-usta-işçi ilişkileri, iş akışı
gözlemlenmelidir.

4.2. BÜRO STAJI

4.2.1. Büro personel ve görev dağılımı belirtilmelidir.
4.2.2. Büroda yapılmakta olan iş belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.
4.2.3. İş organizasyonundaki görev ve sorumluluklar açıklanmalıdır.
4.2.4. Yapılan işin (çizimlerin) yapı genelinin neresine ait olduğu açık olarak belirtilmelidir.
4.2.5. Staj sırasındaki çizimlerin aslı veya ozalit kopyaları mutlaka eklenmelidir.
4.2.6. Proje tasarım aşamasında ise tasarımı yönlendiren kriterler ve yapılan çalışmalar
hakkında bilgi ve belge verilmelidir.
4.2.7. Projelerle ilgili net ve açık bilgiler verilmelidir.
4.2.8. Projenin resmi prosedürleri, süreci (su basman kontrolü, kullanma ruhsatı vs.)
incelenmelidir.
5. STAJ DEFTERİ YAZMA ESASLARI

5.1. Staj defteri pratik çalışma yaparken doldurulur. Derslerde öğrenilmiş bilgilerin
yapılmış örnekleri ve teorik konular yazılmamalıdır. Ancak bilgilerin staj yerindeki
uygulamaları alınabilir.
5.2. Ana konu başlıkları büyük harfle mutlaka belirtilmeli, alt başlıklar ise küçük harfle
yazılmalıdır.
5.3. Yazılar tükenmez, dolmakalem vb. kullanılarak yazılmalıdır.

 

5.4. Projeler, teknik resim kurallarına uygun olarak eskiz veya aydınger kağıtlara
çizilmelidir. Ozaliti çekilen projeler kağıt katlama kurallarına uyularak katlanmalıdır.
Çizimlerin tümü defter sonunda oluşturulacak cepte toplanmalıdır.
5.5. Tüm şekil, grafik ve çizelgelere konu başlıklarına göre numara verilmeli, konu
anlatımlarında bu numaralara göre gerekli göndermeler yapılmalıdır.
5.6. Staj defteri bu halde gerektiğinde cepte toplanmış materyallere atıfta bulunan ve pratik
çalışmaların anlatıldığı bir metin şeklinde olmalıdır.
5.7. Bölümden alınmış onayla staj defteri sayfaları yeterli olmadığı takdirde aynı formda
oluşturulacak sayfalar deftere eklenebilir.
5.8. İşletmeye ait staj konularını ilgilendiren formlar staj defterine eklenmeli ve kullanım
örnekleri verilmelidir. İşletme tarafından izin verilen fotoğraf, broşür, standart, katalog,
eğitim materyalleri gibi belgeler staj defterine eklenebilir.
5.9. Staj defterinin her sayfası çalışmanın yapıldığı bölüm yetkilisince staj sicil fişi ise
teknik müdür veya işletmenin bu konulardaki yetkilisince doldurulur ve imzalanır.
Burada imzalayanın adı, soyadı, unvanı ve oda sicil numarası belirtilmelidir.
5.10. Fakülte ve Bölüm Staj Çalışma Yönergeleriyle birlikte staj defterini onaylı olarak alan
her öğrenci staj defterini belirtilen esaslar dahilinde hazırlayarak teslim etmeyi kabul
etmiş sayılır. Dolayısıyla ifade edilen herhangi bir kurala uyulmadığı takdirde staj
çalışması kabul edilmeyecektir.

6. KİŞİSEL DEĞERLENDİRME RAPORU

6.1. Şantiye veya Büro stajı yapan öğrenci staj bitiminde ilgili yetkililere belgelerini (staj
defterini) onaylattıktan sonra, o işyeri ile ilgili olarak olumlu-olumsuz eleştirilere yer
veren kişisel değerlendirme raporu doldurur ve bunu staj defteri ile birlikte Bölüm
Başkanlığına teslim eder.
7. DEĞERLENDİRME

7.1. Komisyon, staj çalışmalarının sonuçlandırılmasında kabul veya red değerlendirmesi
yapar. İlgili stajın bir bölümü red edilerek tekrarlanması istenebilir.
7.2. Öğrenci staj defterini teslim ettikten sonra sözlü bilgi vermesi istenebilir.

 

 

 

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Connecting to %s